Fields of Being..

... wil economie en ecologie verbinden voor een vitalere wereld. De winst van onze steward owned coöperatie komt ten goede van het ecosysteem, waar vitaliteit, rentmeesterschap, gemeenschap en ecologie centraal staan.
  VERTEL ME MEER!


Mens en natuur

In ons huidige systeem is een Grote Ontkoppeling gaande tussen ecologie en economie, mens en natuur, en buitenwereld en binnenwereld. 


Het antropoceen bevindt zich in een grote versnelling, waardoor we steeds harder en sneller uit de bocht van verbinding vliegen. Een verbinding die noodzakelijk is om de natuurlijke balans te herstellen.


Deze versnelling zorgt ook voor steeds meer ontwrichting op alle vlakken van onze samenleving: de never ending ratrace waar niemand baat bij heeft. 


We jagen de wind achterna en daardoor raken we uitgeput en ver verwijderd van onze natuur.

In een wereld die steeds complexer, onzekerder en tegenstrijdiger wordt, is veerkracht de basis voor een vitaal leven.


Daarom geloven wij in het verbinden van economie en ecologie, om weer met de natuurlijke ritmes mee te bewegen, waardigheid en zingeving te ervaren en bij te dragen aan het leven.

Waar wij voor staan

Geloof

De verticale uitlijning met datgeen wat groter is dan onszelf. Fields Of Being is gestoeld op een stevig Christelijk fundament en we verwelkomen ieder mens, ongeacht jouw geloofsovertuiging.

Gezin

De hoeksteen van de samenleving met oog op de toekomst van onze kinderen. We vinden het belangrijk dat deze hoeksteen opgebouwd en bekrachtigd wordt, zodat zij met veerkracht kunnen opgroeien.

Gezondheid

We streven naar een geïntegreerde benadering van gezondheid, waar lichaam, ziel en geest in balans zijn, in relatie tot onze natuur. We dragen bij aan het creëren van biodiversiteit en een veerkrachtig ecosysteem.

Gemeenschap

In een hechte gemeenschap vinden we verbondenheid, steun en samenwerking. Laten we samen bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord, gewaardeerd en geïnspireerd voelt.

Waarom Fields Of Being?

SAMEN MAKEN WE VERSCHIL

In onze eigen reis hebben we kostbare lessen geleerd over de waarde van menselijke verbinding, vooral tijdens de donkere winters van ons bestaan. Juist in die momenten beseften we dat een drukke carrière en de zoektocht naar status niet de sleutels zijn tot vervulling. Het gaat om de oprechte verbinding, het luisteren naar elkaar, de stilte en de zachte aanmoedigingen.


We ontdekten dat transformatie niet te haasten valt, maar dat er in die tijden van groei en verandering schitterende parels verborgen liggen. Daarom omarmen we onze menselijkheid, in alle seizoenen van het leven. We willen je uitnodigen om hetzelfde te doen.


Bij Fields of Being ben je welkom in al je facetten. Hier creëren we een veilige en liefdevolle ruimte waarin je jezelf kunt zien en zijn, en waarin je mag snoeien, groeien en bloeien.